Specialisten met aandacht en tijd voor jou

Specialisten met aandacht en tijd voor jou

Specialisten met aandacht en tijd voor jou

Specialisten met aandacht en tijd voor jou

Specialisten met aandacht en tijd voor jou

Therapieën

Fysiotherapie PMC Twigt is gespecialiseerd in rug-, nek-, knie-, schouder-, hoofdpijn- en bekkenklachten, oedeem- en lymfetherapie en in therapie voor kinderen en ouderen. Het revalideren gebeurt individueel of in groepsverband.

De therapeuten van PMC Twigt zijn ook opgeleid in Dry Needling, Medical Taping en Dynamic Taping, Mulligan Concept, Echografie en Shockwave-therapie om een zo efficiënt mogelijke behandeling te kunnen geven.
Een ergotherapeut en een voedingsdeskundige / diëtist zijn op consultbasis aanwezig.

Naast fysiotherapeutische zorg, oefentherapie Cesar, zwangerschapsgymnastiek volgens oefentherapie Cesar en logopedie is er bij ons ook de mogelijkheid deel te nemen aan fysiofitness.

 

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan de spieren, banden, gewrichten en zenuwen.
De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. Hij/zij adviseert, begeleid en behandeld patiënten individueel of in groepen.

Lees meer: Fysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie verschilt van de algemene fysiotherapie, omdat het zich richt op preventieve zorg voor een specifieke doelgroep en speelt zich m.n. af op de werkplek. Dit vereist een specifieke deskundigheid, vaardigheid en attitude, anders dan bij de algemene fysiotherapie, maar wel met behoud van alle fysiotherapeutische kenmerken.

Lees meer: Bedrijfsfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is gericht op de behandeling van klachten die te maken hebben met het functioneren van het bekken, enerzijds als (benig) onderdeel van het skelet en anderzijds gerelateerd aan de organen die er in liggen en hun functie.

Lees meer: Bekkentherapie

Bij claudicatio intermittens krijgt u tijdens het lopen pijn, kramp of een doof of moe gevoel in uw been. De klachten kunnen in de voet, de kuit, het dijbeen of de bil optreden. Als u stilstaat verdwijnen de klachten. Loopt u weer verder, dan beginnen de klachten na eenzelfde loopafstand opnieuw.

Lees meer: Claudicatio Intermittens

Dry Needling is een onderdeel van het fysiotherapeutisch handelen en wordt toegepast in aanvulling op de fysio- of manueeltherapeutisch behandeling. Dry Needling is een relatief nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.

Lees meer: Dry Needling

Echografie is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren weerkaatsen.

Lees meer: Echografie

EPTE (Echogeleide Percutane Electrolyse) is een nieuwe, innovatieve behandelmethode voor langdurige, slecht herstellende peesklachten.

Lees meer: EPTE therapie

De ergotherapeut stelt mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen. Ergotherapie richt zich vooral op het dagelijks handelen. Ergotherapie wordt ingezet als activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby's niet meer (volledig) lukken.

Lees meer: Ergotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen komen doorgaans in aanmerking met de geriatriefysiotherapie.

Lees meer: Geriatriefysiotherapie

Haptonomie is een behandeling waarbij aanraking tussen therapeut en patiënt een belangrijke ingang is. Via de aanraking kun je weer in contact komen met je gevoelens die in je lichaam opgeslagen zijn. Blokkades kunnen voelbaar worden.

Lees meer: Haptonomie

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Onze therapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Hij is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces).

Lees meer: Kinderfysiotherapie

Logopedie betreft het onderzoek, de begeleiding en de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, stem en gehoor.

Lees meer: Logopedie

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die zich verder heeft gespecialiseerd in de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom middels een meerjarige (master)opleiding. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueeltherapeut uitstekend in staat om de oorzaak van de klachten te beoordelen.

Lees meer: Manuele therapie

Het uitgangspunt van Medical Taping (MTC) is de behandeling met een specifieke elastische tape. Door op verschillende manieren gebruik te maken van de elastische tape, kan het lichaam op diverse niveaus beïnvloed worden. De tapetechnieken kunnen met elkaar gecombineerd worden, waardoor de behandelmogelijkheden zeer uitgebreid en gevarieerd zijn.

Lees meer: Medical Taping Concept (MTC)

Het Mulligan Concept is een methode die wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zg. sporingsprobleem.

Lees meer: Mulligan Concept

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en lymfevocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van lymfevocht.

Lees meer: Oedeemtherapie en manuele lymfedrainage

Oefentherapie Cesar richt zich op het verbeteren van houdings- en bewegingsgewoonten die voor klachten zorgen. Vaak zijn dit alledaagse verrichtingen zoals, bukken, tillen, zitten en lopen. Er is echter geen houding of manier van bewegen die voor iedereen geldt.

Lees meer: Oefentherapie Cesar

Extracorporeal shockwave-therapie (ESWT) wordt beschouwd als één van de meest innoverende ontwikkelingen in de recente pijnbehandeling van het bewegingsapparaat.

Lees meer: Shockwave-therapie

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraint bent. U wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsprogramma als u maar kunt blijven sporten en uw conditie behouden.

Lees meer: Sportfysiotherapie

In stressvolle situaties ontstaat er een diversiteit aan processen in uw lichaam. Door deze processen inzichtelijk te maken, leert u de processen te herkennen en te reguleren. Hierdoor kan u in stressvolle situaties beter handelen.

Lees meer: Stressregulatie / ontspanningstherapie

De valpreventietraining is bedoeld voor ouderen die moeite hebben met het evenwicht of bang zijn om te vallen en die zich zekerder willen voelen.

Lees meer: Valpreventietraining

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam in relatief korte tijd grote veranderingen. Je houding en manier van bewegen verandert. Deze veranderingen kunnen klachten veroorzaken zoals bekkenklachten, rugklachten, bekkenbodemklachten (bv. incontinentie, verzakking), nek- en schouderklachten, ademhalingsklachten..

Lees meer: Zwangerschapsgymnastiek volgens oefentherapie Cesar