Specialisten met aandacht en tijd voor jou

Specialisten met aandacht en tijd voor jou

Specialisten met aandacht en tijd voor jou

Specialisten met aandacht en tijd voor jou

Specialisten met aandacht en tijd voor jou

Wilt u

  • uw conditie verbeteren?
  • uw spierkracht vergroten?
  • uw belastbaarheid opvoeren?
  • zich wat gezonder en fitter voelen

Omdat u

  • herstellende bent van een operatie of ziekte
  • chronische klachten heeft waar geen verbetering in zit
  • weer snel terug wilt keren na een werkonderbreking of sportblessure
  • met aandacht en zorg uw conditie en kracht wilt opvoeren en bijhouden
  • niet naar een sportvereniging of "gewone" sportschool wilt

Dat kan!

In onze moderne fitnessruimte zorgen wij voor een intensieve en deskundige begeleiding door ervaren (sport) fysiotherapeuten. U traint in uw eigen tempo, binnen uw eigen mogelijkheden en met een compleet en gevarieerd oefenprogramma opultra-moderne fitnessapparaten.

Hoe gaan wij te werk

Eerst vindt een intake-gesprek plaats, waarbij aan de orde komt wat uw doelstellingen en eventueel uw beperkingen zijn. Daarna volgt op verzoek een conditie-test op de fiets. Aan de hand van de gevonden testgegevens wordt een trainingsschema gemaakt. Iedereen traint op zijn eigen niveau. De cardiotraining (fietsen, lopen, roeien of steppen) gebeurt altijd met een hartslagmeter om en wordt afgewisseld met duurkrachttraining.

Tijden

De fysiotherapeutische begeleiding is aanwezig op:

Maandag 18.30 - 20.30 uur
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur
12.00 - 14.00 uur
15.00 - 15.45 uur (seniorenfitness)
19.00 - 21.00 uur
Woensdag 18.30 - 20.30 uur
Donderdag 11.30 - 12.30 uur
19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.30 - 09.30 uur

(De tijden kunnen worden aangepast cq uitgebreid.)
De trainingen duren een uur en vinden op afspraak plaats.
De maximale groepsgrootte is 12 personen.
De test wordt buiten deze tijden op een nader met u af te spreken tijdstip afgenomen.

Kosten

betaling per 3 maanden vooraf. - inschrijfgeld (eenmalig) € 10,-
test en opstellen trainingsschema € 35,-
kwartaalabonnement 1x per week vast uur € 110,-
kwartaalabonnement 2x per week vast uur € 135,-
kwartaalabonnement 3x per week vast uur € 160,-

Giro Fysiofitness Sliedrecht: NL25INGB0006486639

De periode van inschrijving wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk een maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

De deelname van sportactiviteiten brengt risico's met zich mee, de schade die ten gevolge van deelname kan ontstaan is voor de cursist zelf. Hij/zij kan nooit FysioFitness Sliedrecht hiervoor aansprakelijk stellen.

Kunt u niet komen trainen dan is afmelden verplicht (minimaal 4 uur voor trainingstijd)

Niet afmelden betekent dan ook dat u -administratief gezien- getraind heeft.